Singapurský průliv

Singapurský průliv (Selat Singapura) je průliv jenž odděluje Singapur na severu od indonéských ostrovů Riau na jihu. Skrze tento průliv tím pádem i prochází námořní hranice mezi Singapurem a Indonésií. Ze západní strany průliv odděluje Malacký průliv od Jihočínského moře na východě. Délka průlivu je sto pět kilometrů, na šířku má průliv cca šestnáct kilometrů. V průlivu je čilý lodní provoz, zvláště díky vytíženému singapurskému přístavu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply