Myanmar (Barma)

Barma, nově Myanmar, je země v jižní a jihovýchodní Asii. Barma sousedí s Indií, Bangladéší, Čínou, Laosem a Thajskem. Jedna třetina z celkové obvodu hranic Barmy (1 930 kilometrů) tvoří nepřerušené pobřeží podél Bengálského zálivu a Andamanského moře. S rozlohou 676 578 km2 je Barma čtyřicátá největší země na světě a druhá největší země v jihovýchodní Asii. Barma je dvacátá čtvrtá nejlidnatější země na světě s více než 58,8 milionu lidí.

Barma nebo Myanmar?

Oba názvy téže země “Barma” a “Myanmar” jsou odvozeny od jména většinové barmské etnické skupiny Bamar. “Myanmar” je považován za literární forma jména této etnické skupiny, zatímco “Barma” je odvozen z Bamar, z hovorová forma jména skupiny. Jméno “Barma” začalo být používáno v angličtině protože v době britské koloniální nadvlády. V roce 1989 vojenská vláda oficiálně změnila anglické překlady mnoha geografických názvů z koloniální éry, mezi těmito změnami byla změna názvu státu na “Myanmar”. Přejmenování zůstává stále sporným bodem. Mnoho opozičních skupin a zemí i nadále používá název “Burma”, protože neuznávají legitimitu vládnoucí vojenské vlády nebo jejich úřadů k přejmenování země. Název země “Burma” je dále používán v angličtině vládami mnoha zemí. OSN používá název “Myanmar”, stejně jako Sdružení národů jihovýchodní Asie.

Historie Barmy v kostce

Prvním státním útvarem na území dnešní Barmy bylo  království Pagan jenž vzniklo roku 1057. Po mongolské invazi na území dnešní Barmy v roce 1287 bylo rozvráceno království Pagan a v následujícím období se na tomto území vytvořilo několik navzájem soupeřících státních útvarů. Ve druhé polovině 16. století byla země sjednocené dynastií Taungoo, který na krátkou dobu vytvořila  největší říše v historii jihovýchodní Asie.  V osmnáctém století oblast zahrnující dnešní Barmu spolu s oblasí Manipur v dnešní Indii ovládli vládcové dynastie Konbaung. Od devatenáctého století, po třech anglo-barmských válkach byla Barma kolonizována Velkou Británií. Britská vláda přinesla zemi sociální, ekonomické, kulturní a správní změny v kdysi feudální společnosti. Od získání nezávislosti v roce 1948 byla země v jedné z nejdelších občanských válek mezi vládou země a nesčetnými etnickýmih skupinami. Od roku 1962 do roku 2011 byla země byla pod vojenskou vládou. Vojenská junta byla rozpuštěna v roce 2011 po všeobecných volbách v roce 2010 a byla nastolena civilní vláda.